ONZE SPECIALISATIE

Onderwijsrecht

Bij ons kun je terecht met vragen over het onderwijsrecht, zoals vragen over je onderwijsinstelling, je studie of je scriptie.

Ook kunnen we je helpen met het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift.

 

1
Klachten, vragen of opmerkingen?
Als Landelijk Studenten Rechtsbureau behandelen wij in principe enkel onderwijsrechtelijke problemen. Voor de meest voorkomende vragen verwijzen we je graag door naar studierechten.com. Kom je er niet helemaal uit of is jouw probleem te ingewikkeld? Neem dan telefonisch of per mail contact met ons op. Wij proberen je dan zo goed mogelijk verder te helpen.

Voor juridische vragen die niet met onderwijsrecht te maken hebben sturen we je graag door naar een van de bij ons aangesloten rechtsbureaus. Zij helpen je zo goed mogelijk verder met het oplossen van jouw individuele juridische kwestie.

2
Bachelor Medische Hulpverlening
Studenten van de Bachelor Medische Hulpverlener (BMH) worden opgeleid tot medisch hulpverlener ambulancezorg, spoedeisende hulp of anesthesie. De opleiding BMH is een relatief nieuwe opleiding die sinds 2010 is geïntroduceerd op de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen, Hogeschool Utrecht en de Hogeschool Rotterdam. In de praktijk is echter gebleken dat er te weinig stageplaatsen beschikbaar zijn voor de BMH-studenten. Hierdoor hebben de studenten niet nominaal, zonder studievertraging, af kunnen studeren. De studenten stellen de hogeschool nu aansprakelijk voor het niet nakomen van de onderwijsovereenkomst en eisen een schadevergoeding. Het LSR staat de studenten bij.

De voornaamste reden voor het stagetekort het feit dat de opleidingen niet opgenomen waren in het BIG-register. Een BIG-registratie is noodzakelijk om als medisch hulpverlener aan de slag te kunnen. Zonder een dergelijke registratie is het niet toegestaan om risicovolle, medische handelen te verrichten. Verspreid over de drie hogescholen hebben zich zo’n tweehonderd studenten bij het LSR gemeld. De totale claim van alle studenten overschrijdt ver de miljoen euro, dit is uniek in onderwijsland.

3
P-in-1
Op basis van de Wet of het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek kunnen onderwijsinstellingen studenten die ongeschikt moeten worden geacht van de opleiding af sturen. Deze studenten ontvangen dan een negatief bindend studieadvies van de instelling, waardoor zij zich vervolgens niet meer in kunnen schrijven voor dezelfde opleiding aan dezelfde hogeschool of universiteit.

De Rotterdamse universiteit experimenteert al jaren met een regeling op basis waarvan studenten de volledige 60 studiepunten van het eerste jaar moeten halen om door te stromen naar het volgende jaar.

Het Landelijk Studenten Rechtsbureau twijfelt aan de rechtmatigheid van dit strenge beleid. Volgens het LSR kan niet van een student die een paar punten mist worden gezegd dat hij of zij ongeschikt is voor de opleiding. Deze ongeschiktheid is een voorwaarde om een bindend studieadvies te mogen geven. Het doel en de strekking van de wet lijken zich te verzetten tegen dit soort praktijken. Het LSR is daarom een juridische procedure bij de hoogste onderwijsrechter begonnen tegen de universiteit om duidelijkheid te krijgen over of deze maatregel wel of niet mag.

4
Extra kosten
Samen met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) stellen wij vast dat onderwijsinstellingen doelbewust nog steeds extra studiekosten doorbereken aan studenten. Begin 2017 heeft minister Bussemaker voor de zoveelste keer de instellingen gewezen op de onrechtmatigheid van dit beleid.

Al in april 2015 schreef Bussemaker in een brief aan de hogescholen en universiteiten dat zij niet zondermeer een bijdrage aan extra kosten naast het collegegeld mogen vragen van studenten. Verplichte eigen bijdragen voor bijvoorbeeld introductieweken of taaltoetsen zijn dan ook uit den boze. Toen eerder bleek dat veel instellingen nog niet op de hoogte waren van het beleid hebben het LSR en het ISO al gezamenlijk aan de bel getrokken. De minister heeft de instellingen toen nogmaals opgeroepen te stoppen met de onrechtmatige praktijken.

Het LSR ontvangt echter nog regelmatig meldingen van studenten die aangeven dat zij verplicht worden om financieel bij te dragen aan schoolactiviteiten.