top of page

Collectieve zaken

Image by Tingey Injury Law Firm

Bachelor Medische Hulpverlening

Op donderdag 22 mei 2014 is er in het NRC een artikel verschenen waarin de problemen met de opleiding tot Medisch Hulpverlener aan de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Hogeschool Rotterdam worden aangekaart. Doordat de afgestudeerden van deze opleiding geen zogenaamde BIG-registratie kunnen krijgen, hebben ze niet de mogelijkheid aan de slag te gaan als medisch hulpverlener of om stage te lopen. Volg jij de opleiding tot medisch hulpverlener? Vul dan ons contactformulier in en laat ons weten tegen welke problemen jij aanloopt als gevolg van deze kwestie. Wij zullen dan ons best doen je te ondersteunen. Het LSR faciliteert daarnaast een lopende rechtszaak tegen Hogeschool Utrecht omtrent deze kwestie. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

Image by Susan Q Yin

Proctoringfouten

Bij het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) regent het klachten over toetsen die ongeldig worden verklaard en zelfs studenten die hun diploma kwijtraken als gevolg van haperend online tentamentoezicht, ook wel ‘proctoring’ genoemd. De proctoringfouten kan studenten niet worden aangerekend, maar zij zijn hier wel de dupe van! Bij het online afnemen van tentamens werken veel hogescholen en universiteiten met een softwareprogramma waarbij studenten hun camera, scherm, microfoon en browsergegevens moeten delen. De laatste tijd ontvangen echter steeds meer studenten het bericht van de examencommissie dat er iets fout is gegaan met de software, of dat sommige beelden van studenten onvindbaar zijn. Het is één grote chaos. Daarop hebben diverse onderwijsinstellingen besloten om toetsen en zelfs diploma’s en getuigschriften van studenten met terugwerkende kracht ongeldig te verklaren. Bemiddelingsgesprekken met bijvoorbeeld de examencommissie om tot een oplossing te komen leiden veelal nergens toe. De gevolgen voor veel studenten zijn ingrijpend. De gevolgen van falende software worden nu op studenten, die te goeder trouw zijn, afgeschoven. Ook de politiek maakt zich zorgen over deze gang van zaken. 

Wij, het ISO en het LSR, willen samen met jullie deze kwestie collectief oppakken. Stuur naar ons het besluit van de examencommissie, waarin een resultaat ongeldig is verklaard en/of jouw diploma is ingetrokken. Wij zullen samen met onze advocaat deze kwestie meteen oppakken. Je ontvangt van ons direct een bevestiging als wij jouw stukken hebben ontvangen en zullen jou verder informeren over de mogelijkheden en het verdere verloop. Voor zover jullie schade lijden, zullen wij dit vanzelfsprekend ook (collectief) verder oppakken.

Let op: voor het instellen van bezwaar of beroep gelden strenge termijnen van maximaal zes weken vanaf de datum van het besluit. Wees er dus op tijd bij!

Judge's Table

EU-Studenten en de DUO / EU-students and student loans

Op basis van het non-discriminatiebeginsel hebben studenten uit de gehele Europese Unie op gelijke wijze toegang tot het Nederlandse onderwijs. Voor het recht op studiefinanciering of het leenstelsel dat hier vanaf 1 augustus in de plaats komt, geldt voor buitenlandse studenten die nog geen vijf jaar in Nederland wonen dat zij moeten worden aangemerkt als migrerend werknemer. Zodoende moeten zij 56 uur in de maand als werknemer actief zijn. Veel buitenlandse studenten lopen hierdoor studiefinanciering mis aangezien de DUO enkel naar deze urennorm kijkt. Volgens Europees recht is dit rechtens niet juist. Ook andere aspecten, zoals persoonlijke omstandigheden, moeten in acht worden genomen voor het bepalen van het recht op studiefinanciering. Ben jij een EU-student die nu geen studiefinanciering denkt te kunnen ontvangen? Vul dan ons contactformulier in en vraag vóór 1 augustus alsnog je studiefinanciering aan. Op deze manier kunnen wij je wellicht ondersteunen.

Image by Hansjörg Keller

Klachten, vragen of opmerkingen?

De bij ons aangesloten rechtsbureaus helpen je zo goed mogelijk verder bij het oplossen van individuele juridische kwesties. Het kan echter voorkomen dat je naar aanleiding hiervan klachten, vragen of opmerkingen hebt. Wellicht is het probleem dermate gecompliceerd dat adequate rechtshulp door hen niet verleend kan worden. Indien dit het geval is, verzoeken wij je contact met het Landelijk Studenten Rechtsbureau op te nemen. Wij proberen je dan zo goed mogelijk verder te helpen.

bottom of page